۰۴۱۳۵۲۶۷۲۴۶

آرشیو مطالب

منابع انبساط باز و طرز قرارگیری

منابع انبساط باز و طرز قرار گیری منابع انیساط باز وطرز قرار گیری بایستی در ارتفاعی بالاتر از مبدل حرارتی نصب شوند که این ارتفاع بایستی به اندازه ای باشد تا بتوان درحالتی که سیستم خاموش است عمل هواگیری را انجام داد بطوریکه حداقل ارتفاع استاتیکی ۱۲۰ سانتیمتر ذکرشده است. منبع انبساط باز علاوه بر پاسخگویی […]

چک لیست های بازرسی، نظارت و تحویل گیری دیگها

چک لیست های مورد استفاده در بخش نظارت، بازرسی و تحویل دیگ ها

دودکش

دودکش، انتقال گازهای حاصل از احتراق توسط مجرایی صورت می گیرد که به آن دودکش می گویند. وظیفه اصلی دودکش هم هدایت و هم ایجاد عمل مکش است چون اختلاف درجه حرارت محصول احتراق با هوای خارج خیلی زیاد است.

دیگ بخار در صنعت

دیگ بخار نخستین بار در شکل ابتداعی آن ( ماشین بخار ) توسط تاماس ساوری در سال ۱۶۹۸ به ثبت رسید. نخستین بار نیز ماشین بخار سیلندر پیستونی بر مبنای پیشنهادی سال ۱۶۹۰ بصورت بالا رفتن پیستون توسط انبساط بخار آب برای ایجاد خلا.در زیر آن باید چگالش بخار آب استفاده نمود.

افت فشار در سیستمهای جریان دیگ

افت فشار در لوله ها از اصتکاک بر اثر جریان سیالات در لوله با استفاده از معادله فنینگ به دست می آید. معادله فنینگ برای سیال تراکم ناپذیر است و در مواردی که تغییری در حجم مخصوص سیال درون لوله نظیر افت فشار زیاد نسبت به فشار سیال حادث شود. فاکتورهای دیگری به آن اضافه می شود.

فروش دیگ آبگرم با شرایط

فروش دیگ های آبگرم بصورت ۲۰ درصد نقد و ما بقی بصورت ۴ فقره چک با فواصل یکماه

فروش دیگ بخار با شرایط

فروش دیگ های بخار بصورت ۲۰ درصد نقد و ما بقی بصورت ۴ فقره چک با فواصل یکماه

خوردگی ها

در حین احتراق زغال سنگ، مواد معدنی موجود در زغال سنگ سوزان، در معرض دماهای بالا و آثار بسیار احیاء کننده گازهای تولیدی از قبیل مونو اکسید کربن و هیدروژن قرار دارند.

مقررات برای متصدیان موتورخانه

متصدی دیگ می بایست بطور مدام در حال مطالعه در خصوص طراحی دیگ و سیستم های بخار، بهره برداری، تعمیر و نگهداری و قوانین دولتی شهری و بازرسی بیمه ها و اقدامات اضطراری و موارد ایمنی در دیگ های بخار و آیین نامه ASME باشد.

احتراق بستر سیاله

دیگ های بستر سیاله، جهت بهره بری از ذخایر عظیم و موجود زغال سنگ، و نیز غلبه بر مشکلات آلودگی محیط زیست که استفاده از زغال سنگ آنها را بوجود می آورد. در حال توسعه است. مزایای استفاده از احتراق بستر سیاله، بقرار زیر می باشد.

دفتر فروش