۰۴۱۳۵۲۶۷۲۴۶

آرشیو مطالب

دیگ بخار در صنعت

دیگ بخار نخستین بار در شکل ابتداعی آن ( ماشین بخار ) توسط تاماس ساوری در سال ۱۶۹۸ به ثبت رسید. نخستین بار نیز ماشین بخار سیلندر پیستونی بر مبنای پیشنهادی سال ۱۶۹۰ بصورت بالا رفتن پیستون توسط انبساط بخار آب برای ایجاد خلا.در زیر آن باید چگالش بخار آب استفاده نمود.

افت فشار در سیستمهای جریان دیگ

افت فشار در لوله ها از اصتکاک بر اثر جریان سیالات در لوله با استفاده از معادله فنینگ به دست می آید. معادله فنینگ برای سیال تراکم ناپذیر است و در مواردی که تغییری در حجم مخصوص سیال درون لوله نظیر افت فشار زیاد نسبت به فشار سیال حادث شود. فاکتورهای دیگری به آن اضافه می شود.

فروش دیگ آبگرم با شرایط

فروش دیگ های آبگرم بصورت ۲۰ درصد نقد و ما بقی بصورت ۴ فقره چک با فواصل یکماه

فروش دیگ بخار با شرایط

فروش دیگ های بخار بصورت ۲۰ درصد نقد و ما بقی بصورت ۴ فقره چک با فواصل یکماه

خوردگی ها

در حین احتراق زغال سنگ، مواد معدنی موجود در زغال سنگ سوزان، در معرض دماهای بالا و آثار بسیار احیاء کننده گازهای تولیدی از قبیل مونو اکسید کربن و هیدروژن قرار دارند.

مقررات برای متصدیان موتورخانه

متصدی دیگ می بایست بطور مدام در حال مطالعه در خصوص طراحی دیگ و سیستم های بخار، بهره برداری، تعمیر و نگهداری و قوانین دولتی شهری و بازرسی بیمه ها و اقدامات اضطراری و موارد ایمنی در دیگ های بخار و آیین نامه ASME باشد.

احتراق بستر سیاله

دیگ های بستر سیاله، جهت بهره بری از ذخایر عظیم و موجود زغال سنگ، و نیز غلبه بر مشکلات آلودگی محیط زیست که استفاده از زغال سنگ آنها را بوجود می آورد. در حال توسعه است. مزایای استفاده از احتراق بستر سیاله، بقرار زیر می باشد.

سیستم های حفاظت از شعله مشعل

سیستم های حفاظت از شعله مشعل، ترکیبی است از سیستم های کشف شعله، سیستم های ارتباط و رله ها که وجود یک شعله مناسب در کوره را حس کرد ه و در صورت بروز یک حالت خطرناک(شعله) یا (احتراق نامناسب)، باعث بستن مسیر سوخت ورودی می شود.

کنترل دمای بخار

کنترل توسط دریچه های تنظیم در مدار های فرعی : این مدارهای فرعی ممکن است دارای یک یا چند دریچه منحرف کننده بصورت سری باشند، تا با عبور دادن مقداری از گازهای احتراق به مدارهای فرعی، مقدار گازهای عبوری از اطراف بخار داغکن ها، در حد مورد نظر نگاه داشته شود.

دیگ های لکوموتیوی

دیگ های لکوموتیوی آتش دان دار مانند دیگهای نوع عمودی- لوله دار و دریایی- اسکاتلندی، دیگ لکوموتیوی آتش دان دار یک طرح لوله دودی درون سوز می باشد.

دفتر فروش
رفتن به نوارابزار