۰۴۱۳۵۲۶۷۲۴۶

آرشیو مطالب

انتقال گرما در دیگ

جریان گرمای فوق ممکن است به یکی از سه روش هدایت، جابجایی، تابش یا ترکیبی از آنها انجام گیرد. در طراحی دیگ از این سه روش انتقال گرما جهت انتقال انرژی سوخت به یک سیال واسط گرمایی مناسب استفاده می شود.

پمپ ها

با داشتن بار حرارتی ساختمان میتوان دبی آب پمپ را بدست آورد و همچنین با داشتن طول دورترین مسیر لوله کشی و افت فشارهای تجهیزات می توان هد پمپ را بدست آورد.

مخزن ذخیره سوخت دفنی

مخزن زیر زمینی در محلی نصب می شود که احتمال عبور وسایل نقلیه روی آن باشد، پوشش خاک روی مخزن باید دست کم ۹۰ سانتیمتر باشد یا آن که پوشش خاک به ضخامت ۴۵ سانتیمتر باشد ورودی آن به ضخامت ۱۵ سانتیمتر با بتن مسلح پوشانده شود.

مواد شیمیایی برای تصفیه آب

مواد شیمیایی بسیاری برای تصفیه آب دیگ وجود دارند. هدف از استفاده از این مواد شیمیایی در دیگ باید از قبل مشخص شود.

جداکننده های هوا

سه عامل مخرب که شامل خوردگی،رسوب، هوا گرفتگی، دو عامل آن به وجود هوا درآب سیرکولاسیون وابسته است. هوا در آب سرد ورودی محلول است و با گرم شدن آب، هوا و اکسیژن آن آزاد می شود.

سختی آب و سختی گیر

گفته شد که درآب املاح محلول وجود دارد که به این املاح T.D.S میگویند و معمولاّ مقدار این املاح در آب بر حسب PPM یعنی یک قسمت املاح در یک میلیون قسمت اب است بیان میشود.

ملزومات موتورخانه

دربهای موتورخانه باید به طرف بیرون باز شو بوده و فلزی باشند علاوه بر این بهتر است قسمت پایین درها بصورت گریل افقی باشند تا تاُمین هوای احترق به آسانی صورت گیرد .

فرابری از دیگ های بخار

در نتیجه اگر نتوان لوله هارا باز هم گشاد نمود تعویض آنها اجباری است با توجه به تمام مشکلات بهترین روش جهت تمیز نگه داشتن دیگ جلوگیری از رسوب می باشد.

دیگ بخار زغال سنگ سوز

دیگ بخار ۱۵ تن با سوخت زغال سنگ برای اولین بار توسط این شرکت ساخت و در شهر کابل افغانستان با موفقیت کامل راه اندازی شد.

مساحت موتورخانه

تعیین مساحت و فضای مورد نیاز موتورخانه به پارامترهای زیادی نوع دستگاهها، ابعاد و تعداد آنها، محدودیت های مکانی، نظرات کارفرما و بستگی دارد ولی بصورت تقریبی می توان از نمودار زیر استفاده کرد.

دفتر فروش
رفتن به نوارابزار