۰۴۱۳۵۲۶۷۲۴۶

آرشیو مطالب

دیگ بخار و سیر تحول

خریداران دیگهای بخار می توانند یکی از انواع دیگها را انتخاب نمایند ولی باید توجه کرد هر یک از این دیگها مشخصات خاص خود را دارند و با آن که در ظرفیت و فشار مساوی، دیگهای لوله-آتشی از دیگ های لوله-آبی ارزانتر می باشد ولی نوع کاربرد عامل اصلی انتخاب نوع دیگ به شمار میرود.

تست هیدرواستاتیک

آزمایش هیدرواستاتیک (آب سرد) برای دیگهای بخار باید با فشار ۱/۵ برابر حداکثر فشار بهره برداری مجاز (MAWP) مولد بخار انجام شود.

تستهای غیرمخرب

تستهای غیرمخرب مواردی از تستهای غیر مخرب برای اندازه گیری ترک و مقایسه آن با اندازه مجاز و برآورد طول عمر قطعه در ارتباط با آهنگ رشد و گسترش ترک، تحت تأثیر تنشی که به آن اعمال می شود استفاده می گردد. تستهای غیرمخرب فقط برای شناسایی عیوب بکار نمی روند بلکه تعدادی از آنها […]

دیگهای فولادی

دیگهای آب گرم فوالادی صرف نظر از ظرفیت، ابعاد و فشار کار بر حسب نوع کاربری به دو نوع فایـر تیـوب (Fire Tube) شعله داخل لوله ها و سیال گرم شونده در خارج از لوله ها( و یا به صورت واتر تیوب(Water Tube ) آب داخل لوله ها و شعله اطراف لوله ساخته میشوند.

راندمان دیگهای بخار

راندمان دیگ های بخار مابین ۶۵ الی ۸۵% متغیر می باشد پس باید از به هدر رفتن انرژی ( ۱۵ الی ۳۵% ) جلوگیری نمود. البته جلوگیری از به هدر رفتن تمام انرژی غیر ممکن است ولی میتوان با شناخت مسیرهای اتلاف، آن را به حداقل رساندو موجب افزایش راندمان در دیگ بخار گردید.

رسوب گذاری و خوردگی

رسوب گذاری و خوردگی از عمده مشکلات آب در دیگ های بخار شامل دو بخش رسوب گذاری و خوردگی می باشد. الف – مشکلات ناشی از ترسیب مواد یا رسوب گذاری در دیگهای بخار     ب – مشکلات ناشی از خوردگی در دیگهای بخار با توجه به اینکه این دو مورد از متداولترین مشکلات دیگ […]

مبدلهای حرارتی

مبدل های حرارتی موجود در صنایع و کارخانجات معمولا” از نوع پوسته و لوله (Shell & Tube) می باشند .از مزایای این مبدل ها می توان به سطح تماس زیاد در حجم کم ،طرح مکانیکی خوب و توزیع یکنواخت فشار و راحتی تمیز کردن آنها اشاره کرد . می توان گفت که ساختمان مبدل ها شامل تعدادی لوله است که در داخل یک استوانه قرار می گیرند ، و دو سیال مورد نظر که یکی سرد و دیگری گرم است ، بدون اینکه بطور مستقیم با یکدیگربرخورد کنند از طریق دیواره فلزی لوله ها با یکدیگر تبادل حرارت خواهند کرد . به عبارت دیگر یکی از این دو سیال در لوله ها و دیگری در اطراف لوله ها ، درون پوسته جریان خواهد داشت

دیگ آبگرم -اتلاف گرما

بارگرمایی در ساختمانها به طرق مختلف از محیط گرم ساختمان در فصل زمستان به هوای سرد بیرون منتقل می شود که به آن اتلاف گرما گفته می شود همچنین بار گرمایی نیز مقدار گرماییست که برای ثابت نگه داشتن دمای هوا در داخل ساختمان به وسیله دستگاههای گرمایی تولید میشود.بارگرمایی دستگاهها معادل اتلاف گرمایی می باشد بهمین دلیل اغلب به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می گردد

دیگ روغن داغ بویلر

دیگ روغن داغ یا هیتر روغن داغ دستگاهی هست که در آن از روغن به عنوان سیال انتقال حرارت استفاده می کنند.  در این دیگ ها گرمای حاصل از احتراق توسط لوله های حاوی روغن جذب شده و دمای روغن افزایش می یابد. مزیت استفاده از دیگ های روغن داغ رسیدن به دمای بالا بدون […]

دیگ بخار – بویلر

دیگ بخار نوشته شده توسط : ویراستاران دایره المعارف بریتانیکا دیگ بخار دیگ بخار ، همچنین به نام بخار ژنراتور، دستگاه طراحی شده برای تبدیل مایع به بخار. در یک نیروگاه بخار متعارف، یک بویلر شامل کوره ای است که در آن سوخت سوختن، سطوح برای انتقال حرارت از محصولات احتراق به آب، و فضایی […]

دفتر فروش