۰۴۱۳۵۲۶۷۲۴۶

گارانتی و خدمات پس از فروش

گارانتی و خدمات پس از فروش

دستگاههای درخواستی ( به استثنای تجهیزات برقی و کنترلی ) در صورت بهره برداری صحیح مطابق کتابچه نگهداری الحاقی ( دفترچه ی راهنما ) و رعایت اصول و شرایط صحیح ، دارای سه سال ( ۳۶ ماه ) گارانتی از زمان تحویل و پانزده سال خدمات پس از فروش می باشد.

دفتر فروش