۰۴۱۳۵۲۶۷۲۴۶

سئوالات متداول

دیگ بخار چیست؟

دیگ بخارعبارتند از یک مخزن بسته تحت فشار که در آن سیال برای استفاده در خارج از آن توسط اعمال مستقیم گرمای ناشی از احتراق سوخت ( جامد، مایع، گاز) و یا انرژی برقی یا هسته ای گرما میبیند و تولید بخار می کند.

دیگ بخار پر فشار چیست؟

دیگ بخار پر فشار، بخار آب با فشار بالاتر از ۱۵psi تولید می کند.

دیگ بخار پر فشار کوچک چیست؟

دیگ بخار پر فشاری که قطر داخلی پوسته برابر ۱۶ اینچ حجم ناخالص دیگ بخار بجز عایق کاری و پوشش خارجی ۵ فوت مکعب و فشار ۱۰۰ psig.

دیگ بخار نیرو چست؟

دیگ بخار نیرو عباتند از یک دیگ بخار آب یا بخار های دیگر که در فشار بالاتر از ۱۵psig کار می کند و اندازه از دیگ کوچک تجاوز می نماید. این نوع دیگ شامل دیگ آبگرم گرمایش یا دیگ های ابگرم مصرفی که در فشار بالای ۱۶۰psi یا دمای ۲۵۰ درجه فارنهایت کار میکند، نیز می شود.

دیگ آبگرم گرمایشی چست؟

دیگ ابگرم گرمایش از دیگی که برای فراهم آوردن آب گرم مورد نیاز گرمایش یک فضا بکار می رود. باید توجه داشت آب خروجی از سیستم گرمایش دوباره به دیگ باز می گردد. چنانچه دیگ در فشار بالاتر از  ۱۶۰psi یا دما ۲۵۰ درجه فارنهایت کار کند دیگ پرفشار و در غیر این صورت کم فشار گویند.

دیگ آبگرم مصرفی ؟

دیگ آبگرم مصرفی، آبگرم تولید می نماید که برای استفاده در کارهای شستشو، تمیزکاری و غیره بکار میرود.

اسب بخار دیگ چیست؟

اسب بخار دیگ بخار عبارتند از انرژی لازم جهت تبخیر ۳۴٫۵ پوند بر ساعت آب ۲۱۲ درجه فارنهایت به بخار اشباء خشک است. بدینصورت اسب بخار دیگ بخار معادل ظرفیت خروجی ۳۳۴۷۵BTU/HR می باشد. در گذشته یک اسب بخار معادل ۱۰ فوت مربع از سطح گرمایی دیگ قلمداد می شد.

علامت NB و شماره ای که در زیر آن می باشد و اغلب بر روی دیگ ها نصب می شود چیست؟

هیئت ملی بازرسان دیگ و مخازن تحت فشار می باشد و نشانه نظارت بر محصولات تولیدی می باشد.

سطح گرمایی در دیگ به چه معناست؟

سطح داخل دیگ که در معرض در معرض احتراق قرار دارد. این سطح بطور معمول بر اساس مساحت اجزایی از دیگ شامل : لوله ها، آتشدان، پوسته ها، صفحه-لوله ها و سطح سر لوله ها می باشد.

ظرفیت خروجی دیگ بر چه مبنایی است؟

 • برای دیگ بخار تبخیر واقعی بر مبنای پوند بر ساعت و برای دیگ آبگرم فشار و دمای داده شده، ظرفیت خروجی بر حسب بی تی یو بر ساعت روی دیگ حک می شود
 • سطح حرارتی بر حسب فوت مربع
 • اسب بخار دیگ

دیگ یکسره فوق بخرانی چیست؟

دیگی است که در بالای فشار بحرانی ۳۲۰۶/۲PSIA و دمای اشباء ۷۰۵/۴ فارنهایت کار کند و سیال آن به هنگام کار در فشار و دمای کامل به هیچ وجه دارای چرخش نیست. سیال در آن مجراها پیوسته و پشت سر هم به دما و فشار مورد نظر رسانده می شود و بهمین علت کلمه یکسره در مورد این نوع دیگ ها بکار میرود.

چه محدود کننده هایی جهت فشار بر روی دیگ طبق مقررات ASME لازمند؟

 1. کلید قطع مربوط به فشار عملیاتی
 2. کلید کنترل حد بالای فشار
 3. حداقل یک شیر ایمنی فنردار

چه عاملی موجب ضربه قوچ میگردد و به چه شکلی میتوان تصحیح کرد؟

ضربه قوچ، عبور لخته های پر سرعت آب از داخل یک لوله بخار، ضربه لخته های فوق بر روی خم یا زانو های لوله می تواند باعث گسیختگی لوله شود. لخته ها یا قطرات آب، ناشی از وجود فضاهای آب در خطوط بخار می باشد که به اندازه کافی از آب تخلیه نشده است و همچنین به دلیل سریع بازکردن شیرهای بخار می باشد.

تامین دریچه های تخلیه کافی در نقاط پایینی خطوط بخار از بوجود آمدن فضاهای آب جلوگیری می کند. شیرهای روی خطوط سرد محتوی بخار باید به آرامی باز شوند.

 کدام عوامل نا مطلوب زمان مهار سیستم های لوله کشی بخار وجود دارند؟

 • ارتعاش
 • انبساط

حداقل اندازه شیرایمنی که نصب آن بر روی دیگ بخار گرمایشی یا دیگ آبگرم گرمایشی مجاز است چه مقدار است؟

حداقل ۳/۴ اینچ بر روی این دو نوع دیگ نصب می شود.

دیگ ابگرم فولادی یا دیگ آبگرم چدنی که دارای فشار بالای ۳۰PSI است باید چه آزمایش هیدرواستاتیکی قرارگیرد؟

در دیگهای چدنی هر پده باید جداگانه تحت یک آزمایش هیدرواستاتیک با فشار معادل ۲٫۵ برابر حداکثر فشار مجاز قرار گیرد که این کار در کارگاه سازنده انجام می گیرد.

دی دیگ های فولادی برابر ۱٫۵ برابر فشار مجاز( طراحی) آزمایش هیدرواستاتیک انجام میگیرد.

حداقل اندازه لوله رابط ستون آب نما به یک دیگ بخار گرمایشی چیست؟

حدافل اندازه قطر لوله آهنی یا غیر آهنی باید ۱ اینچ باشد.

بعضی از نقصهای فیزیکی معمول در چدن چیست؟

 • مک ها
 • ترک ها
 • جدایی نا خالصی ها
 • دانه درشت یا یکنواخت نبودن ساختمان دانه بندی

فرق فولاد و چدن  در دیگها چیست؟

مقدار کربن فولاد خیلی کمتر، تا و کششی خیلی بیشتر و کش پذیری و مقاومت فولاد مقابل بار ضربه ای خیلی بیشتر از چدن می باشد.

حد اقل نقطه تسلیم لازم برای فولاد از نوع فلنجی یا آتش خوار چه مقداری است؟

نصف تا و کششی.

یک ورق تا چه مقدار کمتر از ضخامت اسمی می تواند نورد شود و قابل قبول باشد؟

۰۱٫ اینچ

از میان فولادهای غیر آلیاژی با تا و کشش متوسط، چه نوع و کیفیتی برای ورق های تحت فشار دیگ مقرر شده است ؟

در صورتیکه ورق در معرض محصولات احتراق باشد، فولاد کوره باز با کیفیت اتش خوار، در غیر این صورت فولاد کوره باز با کیفیت فلنجی مورد استفاده قرار میگیرد.

لوله را با چه روشی ساخت می شود ؟

لوله یا با روش بدون درز یا به روش جوشکاری لب به لب ساخته می شود.

عیب های ظاهری جوشکاری را کدام ها هستند؟

 • در هم پیچیدگی ورق
 • نادرست آماده نمودن لبه های ورق جهت جوشکاری و تراز نبودن اتصال
 • نادرست بودن انتخاب اندازه جوش برای ورق ضخامت ورق مورد جوشکاری
 • نادرست بودن ظاهر جوش
 • نادرست بودن اندازه نهایی

هنگام جوشکاری فلز مادر باید در چه شرایطی باشد؟

عاری از چربی – آلودگی- گرد و غبار- رنگ و یا موارد خارجی باشد.

آیا استفاده از جوش لب به لب فرد، در ساخت استوانه ای دیگهای بخار مجاز است؟

خیر

در جوشکاری قو بلند بهتر است یا قوس کوتاه ؟

قوس کوتاه – جوش خالصتر ، ذوب و نفوذآن بهتر و اتلاف کمتر مذاب را سبب می شود.

منظور از تنش محبوس در جوشکاری چیست؟

تنش های داخلی ایجاد شده در فلز جوش و فلز مادر مجاور تنشهای محبوس نامند که به علت اختلاف بالای دمای فلز جوش و فلز مادر ایجاد می شود که موجب انقباض و انبساط غیر یکنواخت نواحی متاثر از گرما و تنشهای داخلی می شود.

منظور از تنش گیری یا تنش زدایی چیست؟

تنش گیری یا عملیات حرارتی پس از جوشکاری، گرمایش یکنواخت یک ساختمان یا قسمتهای از آن ( مانند اتصالات جوش ) تا دمایی کمتر از دمای بحرانی فلز ( دمایی که ساختمانی بلورین فلز تغییر می کند) می باشد.

تنش زدایی یا تنش گیری موجب کاهش تنش آن دسته از تنشهای پس مانده می باشدکه به طور احتمالی در اثر جوشکاری در ناحیه متاثر از گرمای باقی مانده است.

منظور از آزمایشهای غیر مخرب چیست ؟

آزمایشی که دیگ را از بین نمی برد ماننده پرتو نگاری، آزمایش هیدرواستاتیک، آزمایش فراصوتی، ازمایش مایع نافذ و آزمایش ذره مغناطیسی

تنش چیست ؟

مقاومت ماده جهت مقابله با نیروی خارجی، در درون ساختمان بلوری خود ایجاد تنش می نماید.

معمولترین آزمایش جهت اندازیه گیری استحکام، قابلیت ارتجایی و کش پذیری و فلزات کدام است؟

 • آزمایش کششی
 • ازمایش مکانیکی

منظور از کرنش در آزمایش مواد چیست؟

معیاری از تغییر شکل مواد تحت بار می باشد و بصورت افزایش طول تقسیم بر طول اولیه بیان می شود.

تا و کششی چیست؟

تا و کششی، تنشی است که نمونه تحت آزمایش کشش در بیشترین بارگذاری تحمل مینماید.

چه عاملی باعث ایجاد تنش گرمایی می گردد؟

تنش گرمایی هنگامی ایجاد می شود که ماده جهت انبساط یا انقباض ناشی از تغییرات دما، که ممکن است بهنگام کار اتفاق افتد، آزادی نداشته باشد.

سه آزمایش مربوط به سنجش سختی اعمالی در مورد فلزات را نام ببرید؟

 • برینل
 • راک ول
 • ویکزر

چه نکاتی در جوشکاری یک اتصال در دیگ بخار نیرو  می بایست رعایت شود؟

 1. مطابق بودن شیوه جوشکاری با مشخصات یا روش ثبت شده.
 2. میزان تمیزی اتصال قبل از جوشکاری
 3. پیش گرمایش و حفظ دمای اتصال در حد مطلوب
 4. آماده سازی اتصال و حصول اطمینان از اینکه این امر، مطابق آیین نامه بوده و مناسب برای ابعاد اتصال می باشد.
 5. حصول اطمینان از اینکه فلز کننده مورد مصرف مطابق آیین نامه جهت روش جوشکار ی و فلز مورد جوشکاری مناسب می باشد.
 6. تراشه برداری، سنگ زنی، قلم زنی هر ردیف جوش پیش از اعمال ردیف بعدی به منظور جدا نمودن نا خالصی ها و سرباره جوش
 7. مهار نمودن ورق بهنگام جوشکاری جهت جلوگیری از اعوجاج
 8. انجام عملیات پس از جوشکاری و رعایت دما و مدت نگهداری قطعه در این دما مطابق آیین نامه
 9. مهار جوشکاری و حصول از وجود مدارک کافی دال بر مهارت جوشکار در پرونده.

چرا برای مهار کردن صفحه -لوله در پایین لوله ها، بجای مهارهای سراسری متصل به صفحه -لوله، مانند قسمت بالای لوله ها از مهار های مورب استفاده نمی شود؟

زیرا بدون بهم نزدیک قرار دادن آنها، یا بدون استفاده از اندازه های بزرگتر از حد معمول، بطور معمول فضای مناسبی برای قرار دادن تعداد کافی از آنها وجود ندارد. همچنین این نوع مهارها تمایل دارند که ذرات معلق آزاد و گل و لای را نگهداشته و از حرکت آزاد برای تخلیه جلوگیری نمایند.

در طراحی دیگ بخار و دیگ آبگرم چه مقدار فضا در جلوی دیگ باید در نظر گرفت؟

فضای کافی جهت تعویض لوله ها.

در صورتی که کوره به طرف داخل شکم داده باشد چه کارهایی باید انجام دهیم؟

دیگ بلافاصله خاموش و توسط یک بازرس رسمی بازرسی و به توصیه های او عمل نمود.

چه قسمتهایی از دیگ می بایست آجرکاری شوند؟

 • قوس عقبی
 • دیواره های محصور کننده در دو طرف پوسته
 • قوس جلویی در دیگ جلو تخت

در صورت کم آبی دیگ کدام قسمت خطرناکتر می باشد؟

صفحه تاجی

از کدام قسمت لوله های دیگ تعویض می شوند؟

از طرف جعبه دود

محل معمول دریچه آدم رو کجای دیگ قرار دارد؟

در کله گی گنبد بخار آب

اگر S= تا و کششی، F= حراکثربار بهنگام پارگی aF = سطح مقطع نهایی یک میله گرد بهنگام پارگی و ai =سطح مقطع اولیه آن باشد. تا و کششی را به صورت ریاضی چگونه تعریف مینمائید.

پاسخ:    s=f/a²

برای محاسبه تا و کششی،سطح مقطع اولیه نمونه آزمایشی مورد استفاده قرار میگیرد.

-(الف) قطر داخلی استوانه بخار یک دیگ ۴۰ in، تا و کششی ورق  ۵۰۰۰، ضخامت ورق in ۵/۰ و ضریب اطمینان ۵ میباشد. بیشترین فشاری کاری ایمن چقدر است؟

( ب ) اگر فشار ۱۰٪ افزایش یابد، ضریب اطمینان FS چه مقدار خواهد بود؟

( ج )اگر خوردگی، کاهش ییکنواخت برابر in  در ضخامت را سبب شود، و بازدهی اتصال ۹۴٪ باشد، بیشترین فشار ایمن چه مقدار خواهد بود؟

پاسخ: (الف)- با استفاده از رابطه زیر:

۲۵۸psi

توجه: چون دیگ دارای اتصال پرچی است، ضریب اطمینان ۵ بکار رفته است.

( ب )- فشار کار جدبد، psi ۲۵۸=۲۸۴×۱/۱ میباشد ضریب اطمینان FS‌ از رابطه زیر خواهد بود:    ۴/۵۵

( ج )- مقدار  اینچ کاهش ضخامت، معادل ۲۵ درصد کل ضخامت است، در نتیجه ۷۵٪ ضخامت ورق باقی خواهد ماند. چون این درصد ضخامت باقی مانده، کمتر از بازدهی درز طولی است (۹۴٪)، بیشترین فشار ایمن را باید مطابق زیر با به کار بردن ضخامت باقی مانده، و بازدهی ۱۰۰٪ محاسبه نمود.

۲۰۶psi

تنش چیست؟

مقاومتی که ماده جهت مقابله با نیروهای خارجی، در درون ساختمان بلوری خود ایجاد مینماید، تنش نام دارد. این کمیت بر حسب lb بر اینچ مربع از سطح مقطع ماده بیان می شود.

معمولترین آزمایش جهت اندازه گیری استحکام، قابلیت ارتجاعی، و کش پذیری فلزات کدام است؟

آزمایش کشش، که آزمایشی مکانیکی است، بطور معمول جهت تعیین ویژگیهای فوق به کار میرود.

واژه کرنش که در آزمایش مواد به کار میرود، چیست؟

کرنش،معیاری از تغییر شکل مواد تحت بار میباشد، و به صورت افزایش طول (اینچ) تقسیم بر طول اولیه (اینچ) بیان میشود.

ضریب تناسب موجود بین تنش و کرنش ارتجاعی چه نام دارد؟

این ضریب ثابتبرای دسته ای از مواد، ضریب ارتجاعی، E، نامیده میشود.

تا و کششی را چگونه تعریف مینمایند؟

تا و کششی، تنشی است که نمونه تحت آزمایش کشش در بیشترین بارگذاری تحمل مینماید.

حساسیت شکافی چیست؟

حساسیت شکافی یا چقرمگی شکافی یک ماده، مقاومت آن در مقابل شروع و توسعه ترک در زبانه یک شکاف با ابعاد استاندارد میباشد.حساسیت شکافی، توسط کار جذب شده بوسیله نمونه آزمایش، بهنگام تحت ضربه قرار گرفتن توسط پاندولی با وزن استاندارد بیان میشود. مواد شکننده بهنگام شکست انرژی کمی جذب مینمایند.

منظور از خستگی چیست؟

خستگی عبارت است از تمایل فلز به شکست تحت شرایطی که در آن، تنش ها در محدوده ای بطور نسبی پایینتر از تا و کششی ماده، و به صورت سیکل های تکراری به آن وارد میشود.

کش پذیری چگونه تعریف می شود؟

مقدار تغییر شکل دائم یا کرنش که قبل ازشکست میتواند در یک نمونه پدید آید، معرفی از کش پذیری است. جهت تعریف یا اندازگیری کش پذیری، از دو روش درصد ازدیاد طول، و درصد کاهش سطح مقطع نمونه واقع تحت کشش استفاده میشود. برای تعیین کش پذیری جوشها، از آزمایش خمش استفاده میشود. این آزمایش خم کردن نمونه، به مقداری مشخص، حول حول سنبه ای با شعاع مشخص است. ازدیاد فاصله بین علائم مبنا در طرف تحت کشش نمونه بدست آورده میشود و آنرا بصورت درصد ازدیاد طول بیان مینماید.

مواد شکننده کدام هستند؟

مواد شکننده پیش از گسیختن، بسار کم تغییر شکل میدهند. نشان شکنندگی، بطور معمول خرد شدن ناگهانی جسم بهنگام شکست است. چدن، بتن، آجر، شیشه نمونه هایی از مواد شکننده میباشند.

مواد بر جهنده کدام اند؟

مواد برجهنده بدون تغییر شکل دائم، میتواند بمقدار زیاد انرژی جذب نماید. به بیانی دیگر، این مواد به هنگام بارگذاری میتواند بمقدار زیاد انرژی جذب نماید و پس از حذف بار بشکل اولیه خود باز گردد.

مواد چقرمه را تعریف کنید؟

مواد چقرمه پیش از گسیختن میتواند بمقدار زیاد انرژی جذب نماید. این کیفیت به استحکام زیاد، کش پذیری زیاد، یا قابلیت انعطاف یک ماده مربوط میشود. سفتی معیاریست از قابلیت ماده در جذب انرژی بارهای ضربه ای یا ناگهانی بدون گسیختن.

منشأ پاره ای از ناخالصی های قابل ورود به سیستم بخار با آب دیگ که قادر به ایجاد ترکهایی ناشی از خوردگی تنشی بر فولاد پر استحکام توربین میباشند نام ببرید.

منبع شناخته شده در ایجاد ترکهای فوق، عبارتند از: ( ۱ ) کنترل نامناسب به عمل آوردن آب تغذیه به روش فسفاتی هم آهنگ شده، که محیط را قلیایی نموده و جهت حمله به فلز مناسب مینماید.

( ۲ ) ورود سدیم به داخل آب دیگ در اثر نشت از لوله کندانسور و ( ۳ ) استفاده از آب پالایش نشده در گردپاشهای معتدل کننده مورد استفاده جهت کنترل دمای بخار در بخار داغکن و بازگرمکن.

چه عاملی باعث ایجاد تنش گرمایی میشود؟

تنش گرمایی هنگامی ایجاد میشود که ماده، جهت انبساط یا انقباض ناشی از تغییرات دما، که ممکن است بهنگام کار اتفاق افتد، آزادی نداشته باشد (تنش گرمایی، در یک قطعه آزاد که توضیح دما در آن یکنواخت نیست نیز میتواند بوجود آید. مانند تنش های ناشی از جوشکاری در یک قطعه آزاد). تنش ناشی از این تغییر دما را میتوان به کمک معادله زیر محاسبه نمود.

S=Ea(t2-t1)

که در آن:

S-تنش گرمایی بر حسب ،

E-ضریب ارتجایی ماده، برحسب

a-ضریب انبساط گرمایی ماده بر حسب F °) (

T2دمای نهایی بر حسبF °ۤ،

T1-دمای ابتدایی بر حسبF °ۤ،

اثر خزش بر فلز یک سازه چه میتواند باشد؟

خزش باعث ایجاد صفحاتی با حرکت آرام، در ساختمان بلوری ماده میشود. ایجاد این صفحات تابع زمان نیز میباشد. این حرکت آرام یا لغزشی میتواند تغییر شکل کافی جهت ایجاد یک شکست ناگهانی تولید نماید حتی زمانی که تنش اعمال شده بسیار پایینتر از حد منجر به شکست در شرایط متعارف باشد.

ضریب تمرکز تنش، بیانگر چه نسبتی است؟

ضریب تمرکز تنش، نسبت تنش واقعی موجود در صفحه ای مفروض از یک عضو تحت بار، به تنش محاسبه شده لازم جهت مقاومت در مقابل بار است، بدون در نظر گرفتن ناپیوستگی که باعث میشود تنش معمول، به نسبت ضریب تمرکز تنش افزایش یابد.

نسبت پواسن چگونه تعریف میشود؟

یک ماده تحت بارگذاری، در پایینتراز حد تناسب، در کشش، هم در راستای اعمال بارکش می آید هم در راستای عمود بر آن نازک میشود. نسبت کرنش در راستای عمود بر تنش، به کرنش در راستای تنش را نسبت پواسن نامند. بیان ریاضی عبارت فوق بقرار زیر است:

U=

که در آن:

u-نسبت پواسن،

ei-کرنش در راستای عمود بر تنش،

es-کرنش در راستای تنش،

ضریب ارتجاعی میله ای  بقطراینچ برابر  ۶۵۰۰۰۰۰ میباشد.

بیشترین بار محوری قابل تحمل توسط این میله، بی آنکه ازدیاد طول آن در ۶ فوت از  اینچ تجاوز نماید، چیست؟

 

 

 

 

 

 

دفتر فروش
رفتن به نوارابزار