۰۴۱۳۵۲۶۷۲۴۶

قیمت روغن داغ

روغن داغ

مدل دیگ روغن داغظرفیتطول ( میلی متر )عرض ( میلی متر )ارتفاع ( میلی متر )
دیگ روغن داغ carno.OHB- 250250000220012001700
دیگ روغن داغ carno.OHB- 500500000240015002000
دیگ روغن داغ carno.OHB- 750750000260017502300
دیگ روغن داغ carno.OHB- 10001000000290020002600
دیگ روغن داغ carno.OHB- 12501250000310020002800
دیگ روغن داغ carno.OHB- 15001500000330020002900
دیگ روغن داغ carno.OHB- 17501750000350023003000
دیگ روغن داغ carno.OHB- 20002000000380023003100
دیگ روغن داغ carno.OHB- 22502250000420023003100
دیگ روغن داغ carno.OHB- 25002500000450023003100
دیگ روغن داغ carno.OHB- 27502750000475023003100
دیگ روغن داغ carno.OHB-30003000000500023003100
دیگ روغن داغ carno.OHB- 32503250000530025003300
دیگ روغن داغ carno.OHB- 35003500000550025003300
دیگ روغن داغ carno.OHB- 37503750000570025003300
دیگ روغن داغ carno.OHB- 40004000000600025003300
دیگ روغن داغ carno.OHB- 42504250000
دیگ روغن داغ carno.OHB- 45004500000
دیگ روغن داغ carno.OHB- 47504750000
دیگ روغن داغ carno.OHB- 50005000000
دیگ روغن داغ carno.OHB- 52505250000
دیگ روغن داغ carno.OHB- 55005500000
دیگ روغن داغ carno.OHB- 57505750000
دیگ روغن داغ carno.OHB- 60006000000
دیگ روغن داغ carno.OHB- 62506250000
دیگ روغن داغ carno.OHB- 65006500000

Call Now Buttonدفتر فروش