۰۴۱۳۵۲۶۷۲۴۶

اعضاء هئیت مدیره

۱- حسن مهبدان کارشناس مدیریت با بیش از ۴۰ سال سابقه

۲- اکبر شیداپور کارشناس ارشد تبدیل انرژی با بیش از ۱۷ سال سابقه

۳- بابک مهبدان کارشناس ارشد مکاترونیک با بیش از ۱۷ سال سابقه

Call Now Buttonدفتر فروش